צרו קשר

צרו קשר

אזהרה בהוצאה לפועל

נפתח נגדך תיק הוצאה לפועל ואינך יכול לשלם את מלוא החוב בבת אחת? חושש שעקב כך, יבואו לעקל אצלך בבית? מבקש לפרוס את החוב בהוצאה לפועל וחושש שמדובר בפרוצדורה ארוכה ויקרה?

חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, זכאי על-פי חוק לקבל הודעה על כך. הודעה זו נקראת אזהרה. האזהרה בהוצאה לפועל אכן מזהירה את החייב כי קיים כנגדו חוב כספי וכי עליו להסדירו בתוך 20 ימים ממועד שקיבל את האזהרה. חייב שלא מסדיר את חובו או לא מגיש בקשת התנגדות בתיק הוצאה לפועל של שטרות, מוצא עצמו חשוף להליכים מגוונים שהחוק מתיר לזוכה לנקוט כנגדו.

לעיתים, חייב כזה מכיר בחובו אולם לא מסוגל לפרוע את החוב מיידית. לעיתים החייב משתוקק לפרוס את חובו אולם איננו יודע כיצד לעשות זאת, או חושש שאם יסתייע בעורך דין יאלץ לשלם שכר טרחה גבוה. חשוב לדעת כי חוק ההוצאה לפועל מקנה למנהל בתי המשפט הזכות לקבוע כללים בדבר הוראות לתשלום חובות פסוקים. בתמצית, נאמר, כי מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע שיעורים, מועדים ותנאים לתשלום חוב בהוצאה לפועל.

ואכן, על גבי אזהרה שמקבל חייב, מופיעה במקרים רבים, בתחתית הצו, הודעה לחייב כי במידה ואינו יכול לעמוד בתשלום מלוא החוב, עליו לשלם את חובו בתשלומים חודשיים בגובה שנקוב באזהרה. באופן זה למעשה, ניתן לחייב, ללא צורך בפנייה כלשהי ובבקשה מיוחדת, צו תשלומים. כלומר, פריסה של החוב הגבוה לתשלומים חודשיים נמוכים משמעותית. ככל שהחייב איננו יכול לעמוד בפירעון כל החוב מיידית והפריסה הקבועה באזהרה מקובלת עליו, כל שעליו לעשות הוא לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולבקש שוברי תשלום.

חשוב לזכור לפנות ללשכת ההוצל"פ באופן מיידי, לצורך קבלת שוברי התשלום ולשלם את התשלום הראשון בתוך תקופת 20 הימים ממועד שהחייב קיבל את האזהרה. באופן זה נחסמת הדרך לזוכה מלנקוט בפעולות שונות כנגד החייב ובמקרים רבים, רשם ההוצאה לפועל לא יאפשר לנקוט בפעולות מבצעיות כל עוד החייב עומד בתשלומים במועדם ובמלואם. באופן זה, החייב גם חסך כסף וזמן הכרוך בעריכת והגשת בקשות ותצהירים בהוצאה לפועל וגם מנע מעצמו, קרוב לוודאי, אי נעימויות גדולות כתוצאה מהליכים שונים שעלולים היו להינקט נגדו.

לסיכום, חשוב וכדאי לעיין היטב במסמך משפטי שמקבלים. לקרוא בעיון את האזהרה ולהבין את האמור בה. לקבל ייעוץ משפטי בדחיפות בכל מקרה שמשהו לא ברור או קיים איזה ספק בדבר נכונות החוב, היקפו וכדומה. למועדי הזמן ישנה חשיבות רבה מאוד בהליכי הוצאה לפועל. לכן בכל מקרה של ספק, כדאי למהר ולקבל ייעוץ משפטי מעורך דין הבקי בתחום ההוצאה לפועל, בטרם יחלפו 20 הימים הנקובים באזהרה.

בהצלחה.

כל הכתוב לעיל הינו מידע כללי בלבד. אין לראות בו ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.