צרו קשר

צרו קשר

אלו חובות יש לצד ג’ שבוצע אצלו עיקול כלפי ההוצל”פ?

חלק מתהליכי ההוצאה לפועל הוא עניין העברת המשכורת/הנכסים של החייב בתהליך גביית חובות, על פי נהלים מסודרים הקבועים בחוק, אל משרדי ההוצל"פ. צד ג' אינו תמיד מודע לחובותיו בתהליך, ולעתים מבצע הפרה של צווי העיקול ללא ידיעתו.

יש מקרים בהם נתקל הנושה שהגיש בקשת עיקול על נכסים הנמצאים בבעלותו של החייב, בחוסר שיתוף פעולה על פי חוק (אי העברה של כספים ונכסים) למרות הצו. צד ג' יכול לפעול במכוון ולהימנע מהעברת נכס החייב ויכול לפעול בתום אך בהתרשלות באשר לביצוע החובות החלים עליו בגין דרישת הוצל"פ. גם רשלנות זו זקוקה לטיפול, אך כדי למנוע אותה חשוב להיות מודע לחובות צד ג' כלפי משרדי ההוצאה לפועל.

הודעת עיקול בידי צד ג' מפורטת בחוק בתקנה 73(א') של תקנות ההוצאה לפועל. זו נוגעת לכלל נכסי החייב ומוגשת באמצעות טופס 14. התקנה מפרטת את המוטל לביצוע על צד ג' בהתאם לחוק. בבסיסה היא מהווה הודעה המוגשת באופן מפורש וטוענת כי כל נכס השייך לחייב ונמצא בידיו – מעוקל.

 

גביית חובות באמצעות צד ג' – הוראות התנהלות
צד ג', ברגע שקיבל את ההודעה בדבר העיקול, מחויב לפעול מול משרדי ההוצאה לפועל לאחר עשרה ימים. הוא נדרש להגיש רשימה ברורה ועדכנית של כל נכסי החייב אשר מצויים בידיו. מעבר לכך, הוא נדרש להוסיף בכתב את כל הנכסים העתידים שייתכן ויגיעו לידיו שלושה חודשים מרגע הצו. כל נכס, הוי אומר: ניירות ערך, מקרקעין, מיטלטלין, כספים, זכויות וכדומה.

אם אכן הגיעו נכסים חדשים על צד ג' לדווח על כך עד עשרה ימים מרגע הגעתם. חשוב לציין כי גביית חובות על ידי הוצל"פ מאפשרת גם את עיקול משכורתו החייב בהתאם לחוק (עיקול של הסכום מעבר לתשלום המינימום המוצהר במשק).

 

האם יכול הזוכה לפעול כאשר מופרת התקנה על ידי צד ג'?
צד ג' שלא פעל בהתאם לחוק ולדרישה, ולא הגיש את ההודעה המתבקשת או הגיש הודעה שגויה באשר לנכסיו של החייב למשרדי ההוצאה לפועל, מסתכן בחקירה ובמקרה קיצוני מסתכן אף בחיובו בתשלום החוב של החייב. זאת אם פעל הזוכה וביקש, ורשם ההוצאה לפועל זימן את צד ג' לחקירה באשר להתנהלותו בהקשר לנכסי החייב ולהודעותיו.

כאמור, צד ג' חייב להעביר למשרדי ההוצאה לפועל את נכסי החייב בהתאם להוראות של רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לזמן ולמקום שנקבעו עבור גביית חובות. אם היו אלה נכסים אשר היוו חוב של צד ג' לחייב, הוא נדרש להביא אותם להסדר מול הוצל"פ בהתאם לזמן הפירעון.  אם הודיע צד ג', על פי הנהלים, כי אין ברשותו נכסי חייב ולא יגיעו, יכול רשם ההוצאה לפועל לפטור אותו
מעיקול צד ג'.

אם אכן הגיעו נכסים חדשים על צד ג' לדווח על כך עד עשרה ימים מרגע הגעתם. חשוב לציין כי גביית חובות על ידי הוצל"פ מאפשרת גם את עיקול משכורתו החייב בהתאם לחוק (עיקול של הסכום מעבר לתשלום המינימום המוצהר במשק).

 

האם יכול הזוכה לפעול כאשר מופרת התקנה על ידי צד ג'?
צד ג' שלא פעל בהתאם לחוק ולדרישה, ולא הגיש את ההודעה המתבקשת או הגיש הודעה שגויה באשר לנכסיו של החייב למשרדי ההוצאה לפועל, מסתכן בחקירה ובמקרה קיצוני מסתכן אף בחיובו בתשלום החוב של החייב. זאת אם פעל הזוכה וביקש, ורשם ההוצאה לפועל זימן את צד ג' לחקירה באשר להתנהלותו בהקשר לנכסי החייב ולהודעותיו.

כאמור, צד ג' חייב להעביר למשרדי ההוצאה לפועל את נכסי החייב בהתאם להוראות של רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לזמן ולמקום שנקבעו עבור גביית חובות. אם היו אלה נכסים אשר היוו חוב של צד ג' לחייב, הוא נדרש להביא אותם להסדר מול הוצל"פ בהתאם לזמן הפירעון.  אם הודיע צד ג', על פי הנהלים, כי אין ברשותו נכסי חייב ולא יגיעו, יכול רשם ההוצאה לפועל לפטור אותו
מעיקול צד ג'.