צרו קשר

צרו קשר

ביטול הליכי הוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל מאפשר במקרים מסוימים לחייב או לזוכה לבטל הליכי הוצאה לפועל בתיק בו הם מעורבים. ברוב המקרים הבקשה לביטול ההליכים תבוא מצידו של החייב ובית המשפט או רשם ההוצאה לפועל הם הרשאים להיענות לבקשתו בהתאם לשיקול דעתם. ניתן לבקש ביטול של הליך מסוים מכלל ההליכים הננקטים כנגד חייב או להגיש בקשה כוללת לביטול כל ההליכים כנגד החייב.

הליכים הניתנים לביטול לבקשתו של החייב
כאשר פסק הדין שונה או בוטל או מסיבות אחרות שמצדיקות זאת ניתן לבטל הליכים שננקטו כלפי החייב. החייב רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל וזה רשאי לקבוע כי בעקבות ביטול פסק הדין, שינוי הנסיבות או כל סיבה אחרת יבוטל אחד מן ההליכים או ההליכים כולם.

על פי סעיף 16 לחוק ההוצאה לפועל יכול החייב להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בתצהיר המוגש לרשם ההוצאה לפועל בו הוא מבקש לבטל או להשהות את הליכי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו וכך ייפתח דיון בנושא הנ"ל. ההכרעה בנושא הינה בסמכות רשם ההוצאה לפועל ותהיה מושתתת על בחינת הנזקים והחסרים שייגרמו במידה והבקשה תדחה אל מול הנזק שייגרם לנושה. ברירת המחדל היא שאין לבטל הליכים בהוצאה לפועל ולכן על החייב להתאמץ ולהוכיח שהנסיבות מצדיקות את ביטול ההליך או ההליכים.

החוק לגבי ביטול הליכי הוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל או להשהות הליכים של גביה משפטית נגד החייב, וכן הוא רשאי לבטל הליכים שנקבעו כמו מאסר, עיקול או איסור יציאה מהארץ. סעיף נוסף בחוק ההוצאה לפועל הוא סעיף 18 העוסק בכך שרשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הליכים שנקבעו נגד חייב כלשהו על פי פסק דין ישן, וזאת אם קיים פסק דין חדש של בית המשפט המבטל את פסק הדין הקודם מכוחו התקיימו הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב.

תקנה נוספת העוסקת בנושא היא תקנה מספר 27 לתקנות ההוצאה לפועל. לפי תקנה זו יכול רשם ההוצאה לפועל לבטל את ההחלטה שקיבל רק אם זה נעשה עד שבעה ימים מיום ההחלטה הראשונה. תקנה זו איננה שכיחה כיוון שגוף משפטי לא רוצה לפעול נגד עצמו ולסתור החלטותיו. שימוש זה נעשה במקרים קיצוניים וחריגים כאשר בהחלטה הראשונה התגלתה חריגה מסוימת מהסמכות שניתנה להוצאה לפועל ועל כן יש צורך לבדוק מחדש את ההחלטה. הסמכות של רשם ההוצאה לפועל חשובה ביותר כיוון שהוא זה שמחליט ושוקל איזה צד יכול יותר להיפגע – הנושה מאי ביטול ההליכים  או החייב מביטול ההליכים, ועל סמך החלטה זו פועל.

ביטול ההחלטה בהוצאה לפועל הינו פעולה אפשרית וכאשר מעוניינים לבטל פעולה או הליך שננקט יש צורך להגיש בקשה מנומקת ללשכת רשם ההוצאה לפועל. מומלץ טרום הגשת הבקשה להוצאה לפועל להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום ההוצאה לפועל אשר ינחה אתכם במטרה להשיג מטרותיכם באופן הטוב ביותר.