צרו קשר

צרו קשר

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

במסגרת חוק ההוצאה לפועל, קיימת אפשרות לבעל החוב, לפנות בבקשה לרשם ההוצאה לפועל, בבקשה לעכב את יציאת החייב מישראל. 

חוק ההוצאה לפועל, מחייב את המבקש לפרט ולהראות כי החייב עומד לצאת מהארץ וכי היציאה עלולה לגרום למניעת גביית החוב מהחייב.     בקשת הזוכה חייבת להיות מלווה בתצהיר, חתום בפני עורך דין, ובתצהיר פירוט של מידע שיש בו בכדי לבסס את הטענה של הזוכה.

ככל שרשם ההוצאה לפועל, השתכנע שאכן, החייב עומד לצאת מהארץ ולהתויר אחריו חוב שלא ניתן יהיה לגבותו, בסמכותו להוציא צו שמעכב את יציאת החייב מישראל.  הצו בתוקף לשנה.  

במקרה שמדובר בחייב שמצוי בחו״ל בעת שהוטל נגדו העיקול, הרי שככל שיכנס לישראל, לא יוכל לצאת שוב מהארץ כל עוד צו עיכוב היציאה מהארץ ממשיך לחול ולא בוטל.   גם כשמדובר בחייב שהעתיק מקום מגוריו לחו״ל וכעת מתגורר במדינה אחרת שהיא מרכז חייו, עבודתו, משפחתו ומקום מושבו,  עדיין צו עיכוב היציאה מהארץ יחול.  כדי לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ על החייב יהיה להראות ולשכנע כי אין תועלת בהותרת הצו וכי הפגיעה בו איננה מידתית, איננה צודקת ואיננה מועילה לזוכה.

 

בפסיקה ענפה, נפסק כי עצם העתקת מגורי החייב לחול, אין בכדי למנוע את יציאת החייב מהארץ, ככל ומדובר בחייב שיצא מהארץ לאחר יצירת החוב וככל וקיימת לחייב זיקה לארץ… גם נכסים, עסקים, וכדומה מהווים עובדות המלמדות כי הותרת החייב בישראל, יכולה לסייע לגביית החוב ממנו וזאת להבדיל מחייב שאין לו רכוש בישראל או חייב שעצם הישארותו בישראל לא תפגע בו או בפרנסתו…… כלומר, רשם ההוצאה לפועל, ייקח בחשבון, במסגרת כלל השיקולים, את הנזק שעלול להיגרם לחייב שעובד ומתפרנס בחו״ל ואת הפגיעה שעלולה להיגרם לו מעצם הותרתו בארץ.

 

לרשם ההוצאה לפועל, יש סמכות להמיר את עיכוב היציאה בערובה מסוימת להנחת דעתו של הרשם או לתשלום כלשהו- חד פעמי או לשיעורין.   חשוב לזכור כי צו עיכוב יציאה מהארץ איננו עונש שהוטל על החייב ואיננו כלי להתנקם בחייב או לפגוע בו… מטרת צו עיכוב יציאה מהארץ היא לקדם את גביית החוב והמריץ את החייב לפרוע את החוב במהירות.  

 

לאחר שנים רבות של ליווי וסיוע לחייבים בהוצאה לפועל, בביטול צוי עיכוב יציאה מהארץ, אני יודע כמה חשובה החירות לאדם. לכל אדם גם אם הוא חייב כסף למישהו.  יציאה חופשית מישראל, חשובה לא רק לצרכי טיול או בילוי קצר אלא גם לצרכי עבודה, לנסיעה חד פעמית או לנסיעות חוזרות עקב אופי התפקיד של אותו חייב. במקרים של טיפול רפואי, נסיעה לבקר קרוב מבוגר או חולה ואפילו במקרה של פטירת אדם שקרוב.

 

חשוב שתדע-  קיימים פתרונות משפטיים ליציאה מהירה מישראל.  לביטול צו עיכוב יציאה ולהסדרת תיק ההוצאה לפועל.       צו עיכוב יציאה מהארץ הינו בדרך כלל תוצאה של הזנחת תיק ההוצל״פ ואיננו מחויב המציאות.   מניסיוני, חשוב לקבל סיוע והכוונה מעורך דין הבקי בתחום ההוצאה לפועל ובעל ניסיון רב שנים בביטול צו עיכוב יציאה.   אתה מוזמן לדבר איתי עכשיו, לעזרה דחופה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  אני מעמיד לרשותך את כל הניסיון והידע שלי- למענך.    התקשר עכשיו- חבל לאבד זמן יקר לך-   052-2954400.