צרו קשר

צרו קשר

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

משרדנו מתמחה בהליכי ביטול עיכוב יציאה מהארץ.  יש לנו ניסיון של שנים רבות בהליכי הוצאה לפועל. גם הליכים סבוכים ומאתגרים.   
                          
מקצוענות וחתירה למצוינות היא המפתח שלנו
להצלחה שלך.

 

על-פי סעיף 14(א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל צו עיכוב יציאת חייב מישראל אם היה לו יסוד סביר להניח שהחייב עומד לצאת מהארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

 

טעות נפוצה אצל חייבים רבים היא שעיכוב יציאה מהארץ נועד להמריץ את החייב לפרוע את החוב. שעיכוב היציאה נועד לגרום לחייב להזדרז בתשלומים על חשבון חובותיו.   בפועל, הדבר אינו נכון.  צו עיכוב יציאה מהארץ נועד אך ורק בכדי למנוע את בריחת החייב מהארץ באופן שיותיר בישראל את החוב ללא יכולת להיפרע ממנו.  ככלל, חייב שמוכיח שאיננו בורח יבוטל לו עיכוב היציאה.
חוק ההוצאה לפועל, קובע במפורש כי אם חייב משלם את צו התשלומים שהוטל עליו ולא קיימת סכנה שיברח מהארץ, לא יוטל עליו צו עיכוב יציאה והוא יוכל לצאת לחו"ל (לתקופה קצרה בדרך כלל).

 

זוכה המבקש לעכב יציאת חייב מישראל, חייב לפרט ולנמק בתצהיר כי החייב עומד לצאת מהארץ ולהותיר את החוב ללא פירעון. זוהי מטלה של ממש ואיננה מטלה של מה בכך.
במסגרת בקשת זוכה, להטיל על חייב צו עיכוב יציאה מהארץ, נדרש הזוכה לצרף תצהיר חתום ומאומת כדין ובו פירוט העובדות בגינן מתעורר החשש ליציאת החייב מהארץ ללא פירעון החוב.  בפסק דין ע"א 224/82 ינאי נ' ינאי, פ"ד לט(1) 529, קבע בית המשפט כי יש להביא עובדות של ממש בתצהיר הנלווה לבקשה.  בית המשפט לא יקבל אמירות סתמיות בלבד מצד הזוכה. 

 

הסיבה שחוק ההוצאה לפועל דורש שהזוכה ינמק בתצהיר את הבקשה לעיכוב יציאה, היא שחוק ההוצאה לפועל מתקיים תחת חוקי היסוד של מדינת ישראל ובהם חוק כבוד האדם וחירותו.  חוק כבוד האדם וחירותו קובע כי כל אדם זכאי לצאת מישראל וכל אזרח ישראלי, זכאי להיכנס לישראל.   ניתן אומנם לפגוע בזכויות יסוד אלו, אולם רק בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.   חוק ההוצאה לפועל, מצוי במדרג נמוך מחוק יסוד ולפיכך, יש ליישמו לאור חוק היסוד.   בית המשפט עמד על כך ב-בר"ע 7208/93 וייסגלס נ" וייסגלס, תק-על 94(1) 888; בג"ץ 3914/92 לב נ" בית דין הרבני פ"ד מח(2) 491). 

 

רשמי הוצאה לפועל, מקפידים לשמור על זכויות החייבים. ככלל, רשם הוצאה לפועל ימנע מלהטיל עיכובי יציאה מהארץ על חייב בטרם השתכנע כי קיימת ראייה של ממש כי החייב עומד לצאת מישראל מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.  כבוד רשמת ההוצל"פ    גילה גדות, קבעה במסגרת החלטה (שלטעמי מייצגת את עמדת רשמי ההוצל"פ), בתיק הוצל"פ 16-00104-12-3 כי צו עיכוב יציאה מן הארץ איננו סנקציה עונשית, אלא הליך אשר נועד לסייע בביצוע פסק-הדין, ובפרט, נועד למנוע מצב בו החייב יצא מן הארץ במטרה ברורה שלא לשאת בחיוביו הקיימים והעתידיים.

 

פסק דין המחדד נקודה זו, בייתר שאת, היות ועוסק בתיק מזונות, הינו במסגרת ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל (ע"ר (ת"א) 32784-12-15 פלוני נ' אלמונית (28.1.16) – (להלן: "פסק הדין")). במסגרת פסק-הדין נדרש בית המשפט לענייני משפחה בת"א להכרעה בערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל בה נדחתה בקשת החייב בתיק מזונות לביטול צו עיכוב יציאה מישראל ולחילופין להפחית את סכום הערבות שנדרש ממנו כתנאי לביטול צו עיכוב היציאה מישראל. 

 

בית המשפט, קבע, בין היתר, שצו עיכוב היציאה מהארץ אינו מטרה העומדת בפני עצמה, אלא אמצעי להשגת מטרת הליכי ההוצאה לפועל.   בנוסף, קבע בית המשפט שהערכים החוקתיים שיש לאזן הינם בין זכות הקטין למזונותיו אל מול הזכות האב לחופש תנועה.

 

ביטול עיכוב יציאה מהארץ אפשרי וממשי.  ניתן לבטל לך את עיכוב היציאה בהליך קצר ומקצועי. 
לבדיקת התאמתך להגשת הבקשה ולעמידתך בתנאי החוק, ניתן לפנות אלי ל-052-2954400.  חבל על בזבוז זמן יקר- התקשר/י ונתחיל לעבוד.

מעוניין לדעת עוד על ביטול עיכוב יציאה מהארץ?  לחץ כאן