צרו קשר

צרו קשר

בקשת התנגדות בתיק הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא עסק לא נעים, בלשון המעטה. עם זאת, חוק הוצאה לפועל מאפשר לאדם שקיבל אזהרה להצהיר את התנגדותו, לנמקה, ואף לקבל הזדמנות שבית המשפט יתבונן בבקשה. בקשת התנגדות בתיק הוצאה לפועל היא, אם כן, הצעד הבא עבור אדם שזה עתה נודע לו כי הוא קיבל אזהרה ופתחו נגדו תיק הוצאה לפועל. בקשת התנגדות מעוגנת בסעיף מס' 81 לחוק הוצאה לפועל.

 

הוצאה לפועל – הליך בקשת התנגדות
מרגע שהוגשה אזהרת הוצאה לפועל, החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע תוך 20 יום מרגע שקיבל את האזהרה. ההתנגדות תוגש ללשכה בה הוגשה הבקשה, ועליה לכלול שת שמו של המבקש, את כתובתו, מספר תיק הוצאה לפועל , את סכום הכסף עליו הוא נתבע ועליו הוא מגיש התנגדות, ואם ישנו אדם שמייצג אותו- כגון עורך דין או הוא עצמו, כמו גם אם יש עליו להמציא מסמכים נוספים.

 

בקשת ההתנגדות לאזהרת הוצאה לפועל חייבת לכלול תצהיר, המאמת את העובדות שכלולות בהתנגדות, אשר נחזה ונחתם על ידי עורך-דין; העתקים, או צילומים של המסמכים עליהם מסתמכים; העתקים או צילומים של הבקשות לביצוע שטר על כל נספחיהם; ייפוי כוח של עורך-דיו, במידה והאחרון מייצג את המתנגד; צילומים של כתב ההתנגדות על מנת שיהיו זמינים לכל מי שקשור לפרשייה ומעוניין בהעתק משל עצמו.

 

משהוגשה התנגדות, ראש הוצאה לפועל מחוייב לעכב את הביצוע ולהעביר את העניין לבית המשפט. בית המשפט אז מחוייב להתבונן בהתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר. זוהי זכותו של כל אדם בישראל, כפי שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג- 1963.

 

הגשת התנגדות להליך הוצאה לפועל באיחור
לעיתים ההתנגדות לאזהרת הוצאה לפועל תוגש באיחור. במקרה כזה המתנגד עלול למצוא את עצמו בבעיה. על מנת להצדיק את האיחור עליו להגיש בקשת התנגדות בצירוף תצהיר לאימות העובדות מעורך-דין, אשר יאשר כי העובדות עליו הצהיר מרשו אכן התקיימו, והן הן הסיבה לכך שההתנגדות להוצאה לפועל הוגשה באיחור. כמו כן על המאחר לקחת בחשבון כי ייתכן ולא יעוכבו ההליכים נגדו, בשל האיחור האמור.

 

התנגדות שהוגשה באיחור לאזהרת הוצאה לפועל לא תמיד תכובד

חוק הוצאה לפועל קובע דרך ברורה לפעילות. הוצאה לפועל מתעסקת עם חייבים רבים, לכן משלא הוגשה התנגדות לאזהרה מבחינת הוצאה לפועל החייב הסכים כי הוא אכן חייב, והזוכה רשאי על פי חוק להניח כי העניין תם והגיע לסיומו. למעשה, שטר האזהרה מהווה מעשה בית-דין אם החייב לא הגיש התנגדות מקץ 20 יום, ולכן החייב מושתק מלהעלותו במסגרת תביעה חדשה.

 

מדוע ייעוץ משפטי בתחום הוצאה לפועל כה חשוב?
ייעוץ משפטי עבור אזהרת הוצאה לפועל חשוב כשלעצמו אולם חשוב לודא כי יעשה על ידי עורך-דין המתמחה בהוצאה לפועל. מכיוון שההוצאה לפועל פועלת מהר , על החייב לפנות לעורך-דין מייד לאחר קבלת האזהרה, על מנת שיהיה בקיא בהליכי בקשת ההתנגדות ויוכל לסלול עבור מרשו את הדרך לדיון שיזכה אותו ויסייע בהקלת החוב.