צרו קשר

צרו קשר

דעה על הלוואות גישור במצב של כונס נכסים

מהו "מצב" כונס נכסים?
כאשר חובותיו של אדם גדולים, ואין ביכולתו לפרוע אותם, נוהגים נושיו לפתוח נגדו תיק בהוצאה לפועל. במקרים מסוימים מחליט ראש ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים לכל נכסיו של החייב. תפקידו של כונס הנכסים הוא להעריך את שווים, ולמוכרם לכל המרבה במחיר, כדי לכסות את החובות.

הבעיה העיקרית של החייב
מצב של כונס נכסים, הוא התחנה האחרונה. חשבונות הבנק של החייב מוגבלים, חלק מרכושו מעוקל, מוטלות עליו הגבלות קשות, והדרך להיחלץ ממצב זה היא כמעט בלתי אפשרית. הלוואות גישור, שבנקים מוכנים להעניק, אינן רלבנטיות במקרה כזה. אף בנק לא ילווה כספים ללקוח שלו, אם הוא נמצא במצב של כינוס נכסים. לא רק שאין היגיון בפעולה עסקית שכזו, היא אף מנוגדת על פי חוק. אם יש לחייב בני משפחה או חברים קרובים, שמוכנים להסתכן ולהלוות לו סכומים גבוהים, מתוך אמונה בו וביכולתו להחזיר להם את חובותיהם – יש לו תקווה. אך במצב של כונס נכסים יקשה על החייב למצוא חברים שכאלה, אפילו לא בני משפחה.

החלק הכואב ביותר – הבית, או הדירה
הנכס הנפוץ ביותר הנמצא ברשותו של החייב הוא ביתו. במצב של כונס נכסים נכלל הבית בתוך רשימת הנכסים המיועדים למכירה, והחייב נמצא במצב, שבו עליו לפנות את עצמו ואת בני משפחתו ממקום מגוריהם. זהו מצב קשה ביותר. הגעה למצב של כונס נכסים נובעת לרוב מחוסר יכולת לעמוד בתשלומי המשכנתא.

למעשה, במצב זה עומדות בפני החייב שתי אפשרויות:
הראשונה, עומדים לרשותו שלושה חודשים, שבהם הוא יכול לנסות לגייס כספים לכיסוי חובותיו, ולהציל בכך את ביתו. כמובן, יש לזכור, שחובות אלה מלווים בהוצאות ריבית, שכר טרחה, הצמדה למדד וכדומה. אם יכול החייב לפרוע מחצית מחובו, והוא מצליח לשכנע את רשם ההוצאה לפועל, שיוכל לכסות את יתרת חובו בזמן קצר, מוענקים לו שישה חודשים נוספים לכיסוי החוב. לצד העובדה, שיכולת כזו כמעט בלתי אפשרית במצב של כינוס נכסים, יש לזכור, שאם החייב אינו עומד בתשלומים בתקופת החסד, שהוענקה לו, יכול הנושה, שהוא בדרך כלל הבנקים, לדרוש את מכירת הנכס באופן מיידי. כאשר מדובר בתשלומי משכנתא, מומלץ מאוד לנסות להגיע לפריסת תשלומי המשכנתא בהסכם עם הבנק, לפני שמגיעים לכונס הנכסים.

השנייה, הלוואת גישור. מעטים מאוד הם הגופים הכלכליים, שמוכנים להעניק הלוואות גישור במצב של כונס נכסים. חשוב לדעת, שלפני שפונים לגופים מסוג זה המציעים הלוואות גישור, יש לברר היטב מי עומד מאחוריהם, ובאילו תנאים ניתנות הלוואות גישור אלה. לרוב, גופים אלה שייכים באופן כזה או אחר לשוק האפור, וכפי שידוע, אי עמידה בתשלומים לבעלי חוב בשוק האפור עלולה להיות מסוכנת. במצב שלאחר ייאוש כגון זה, עדיין יש מקום להפעיל שיקול דעת ולחשוב היטב על האפשרות למכור את הנכס, כדי לכסות חלק מהחוב או את כולו. אכן, במצב כזה נותר החייב בלא קורת גג לו ולמשפחתו, אך עשוי להישאר בידיו סכום כסף מסוים ממכירת הנכס, אם נמכר בסכום הגבוה מסכומי החייב, והדבר עשוי לאפשר לו ולמשפחתו שיקום מחדש.