צרו קשר

צרו קשר

הכל על דיני עבודה

דיני עבודה מסדירים את כל הקשור לעבודה מכמה כיוונים וזוויות:

הסדרה של היחסים בין עובד למעביד: קביעת הזכויות והחובות הן של העובדים והן של המעבידים, בדגש על הגנת העובד: הגנה על כבודו האנושי ועל קיומו הכלכלי. דיני העבודה נועדו להגן על כל עובד שנמצא ביחסי עובד – מעביד עם המעסיק שלו.

הסדרה של היחסים בין ארגוני עובדים למעביד בתחומים רבים, כגון הסכמים קיבוציים וזכות השביתה.

הסדרה של היחסים בין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.

דיני העבודה מקבלים בישראל דגש מיוחד, לאור קיומה של מערכת בתי משפט ייעודית לתחום זה – הלא הם בתי הדין לעבודה, שהוקמו לפי ההגדרות והתקנות של חוק בית הדין לעבודה משנת 1969.

ההיסטוריה של דיני עבודה

כיצד התפתחו החוקים שמגנים כיום על העובדים? עם עליית הקפיטליזם לפני כמאתיים שנה, בעת פריצתה של המהפכה התעשייתית, החלו בעלי מפעלים לנצל את מאות העובדים שהיו להם, מתוך הבנה שהביקוש לעבודה עלה בהרבה על ההיצע. באותם זמנים לא היה פיקוח על המשכורות, שעות העבודה און עבודת ילדים, לא היו מענקי פיטורים, חוקי פנסיה, דמי מחלה וימי חופשה. כל הכוח היה בידי המעסיקים העשירים.

עליית הסוציאליזם בקרב מעמד הפועלים שכנע את המעמדות הגבוהים שעדיף לוותר על מעט בשביל לא לסכן את הכל ולהעניק זכויות לעובדים. כך נוצר עידן מדינת הרווחה, כפי שאנו מכירים אותה כיום. אולם המאבקים בין עובדים ומעבידים נותרו עניין יום יומי, ועל העובדים מוטל להמשיך ולהילחם על זכויותיהם מול המעבידים, בעזרת דיני עבודה.

דיני עבודה, דיני הגנה
ישנם אין ספור חוקים שנוגעים לדיני עבודה, והם רבים מכדי למנות אותם כאן, שכן לכל חוק ותקנה ישנם סעיפים ותתי סעיפים. יש בתחום הזה כמה חוקים בסיסיים, מוכרים ומשמעותיים של דיני עבודה, דרכם נוכל להבין את ההשפעה על חיי היום יום שלנו. רבים מאיתנו אינם מודעים כלל להשפעה הזו על כל אחד מאיתנו.

בין החוקים החשובים נמצא את חוקי המגן, שנכללים במסגרת דיני עבודה ומחייבים כל מעביד להעניק לעובדיו תנאים מינימליים בעבודה, לפי הגדרות החוק. חוקים אלו נועדו להגן על העובד מפני פגיעה בזכויותיו הבסיסיות ומפני ויתור שלו עצמו על זכויות שנחשבות בעיני המחוקק לבסיסיות. לדוגמא: הזכות לחופשה ודמי מחלה, אורך יום העבודה ועוד.

דוגמאות לדיני עבודה
דוגמא ראשונה היא קביעת גיל פרישה נמוך יותר לנשים מגיל הפרישה של גברים. על המעביד ליידע עובדת שלו כי מועד הפרישה שלה מתקרב (התרעה של 90 יום לפחות), על מנת לאפשר לה להתכונן בהתאם. אי מסירת הודעה תוביל לתשלומי פיצויים על פי ההסכמים הקיבוציים.

דוגמה נוספת היא הזכאות לדמי מחלה, אותה מעגנים דיני עבודה. עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלה זכאי לתשלום לפי מספר ימי המחלה שצבר. חוק זה נועד למנוע מצב בו עובדים חוששים לאבד את פרנסתם ומגיעים למקום העבודה למרות שאינם כשירים לכך.

חוק יסוד כחלק ממסגרת דיני עבודה
אחד מחוקי היסוד המשמעותיים בישראל הוא "חוק יסוד: חופש העיסוק". החוק קובע שכל אזרח או תושב ישראל זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. דיני העבודה מגנים אפילו על נכי צה"ל, תוך קביעת תקנות שמחייבות גם את משרד הביטחון. לכן, קצין תגמולים (איש משהב"ט האחראי על מתן פיצוי לנכי צה"ל) כפוף גם הוא להוראות של דיני עבודה.