צרו קשר

צרו קשר

הסרת עיקול חשבון בנק

הסרת עיקול חשבון בנק

            הסרת עיקול חשבון בנק- הנה עובדות חשובות שהזוכים מעדיפים שלא תדע:

  1. הסרת עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל ניתן לביצוע בקלות יחסית, אם רק יודעים להגיש את הבקשה ונספחיה בצורה המתאימה והנכונה.  בקצרה נגיד שהדרך הנכונה להסרת עיקול חשבון בנק היא בקשה שמסבירה מדוע העיקול שהוטל שגוי או מדוע מוצדק וראוי להסיר את העיקול חשבון בנק.     יש מקרים שמדובר במשפחה שעיקול חשבון הבנק מותיר אותם ללא אפשרות קיום מינימאלי. יש מקרים שהעיקול הוטל בגלל מצג שגוי לרשם ההוצל”פ או בגלל אי פעולה מצד החייב באופן שיצר אצל הרשם, רושם מוטעה: למשל שהחייב מזלזל בהליך.  
  1. עיקול חשבון מוטל בדרך כלל רק לאחר שהחייב קיבל הודעה שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל והחייב לא עשה דבר מבין האפשרויות הקבועות בחוק.  באופן זה, הרשם עלול לקבל את הרושם שהחייב מתחמק מלשלם למרות שיש לו יכולת. על רקע זה, הרשם ייטה בייתר קלות לאשר לזוכה בקשה להטיל עיקול על חשבון הבנק של החייב. לפיכך, הסרת עיקול חשבון בנק תהיה פשוטה הרבה יותר ככל והחייב מזדרז לפנות לטיפול וסיוע מעו”ד הוצאה לפועל.
  2. עיקול חשבון בנק אין משמעו שאוטומטית לוקחים לך כסף מהחשבון.  בדרך כלל העיקול הינו החלק הראשון בהליך. העיקול מונע ממך את השימוש בכסף שעוקל.  הכסף למעשה “מוקפא” בחשבון הבנק ואינו יכול עוד לשמש אותך לצרכיך. בשלב זה הסרת עיקול חשבון בנק פחות מורכבת ויכולה להיות מהירה.  בשלב השני, הרשם יכול לאשר לממש את העיקול ואז הבנק יקבל הוראה להעביר את הסכום שעוקל לטובת תיק ההוצל”פ. בשלב זה, הכסף כבר יצא מהחשבון ולעיתים הגיע כבר לנושה. קשה יותר לקבלו חזרה.
  3. כסף שעוקל איננו אבוד.    בכל משך השלב של העיקול ועד למימוש, ניתן להגיש בקשה להסרת עיקול חשבון בנק.  במקרה שהרשם מורה על הסרת עיקול חשבון בנק, העיקול מתבטל וניתן לבקש להורות על שחרור הכספים שנתפסו. כולם או חלקם.  במקרה שבו הכסף כבר מומש ועבר לקופת ההוצאה לפועל, לרשם אומנם יש סמכות להורות על השבת הכסף, כולו או חלקו, לידי החייב, אולם בשלב זה בדרך כלל יהיה מאתגר יותר לקבל חזרה את הכסף.   
  4. ישנם כספים שמוגנים מעיקול. כספים שלא ניתן לעקל לך ולמרות שחשבונך עוקל, הכספים יישארו בחשבון: למשל, מזונות קטינים המגיעים מצד שלישי לחייב, לא ניתן לעקל ואם עוקלו, הסרת עיקול חשבון הבנק אפשרית באמצעות בקשה שתסביר שמדובר בכספים שמוגנים מעיקול.  גם כספי אבטחת הכנסה עד לגובה הפטור מעיקול, לא ניתן לעקל. כך גם משכורת עד לסכום הפטור מעיקול. קצבת פנסיה תקציבית, קצבת נכות, קצבת שארים – עד לגובה משכורת הפטור מעיקול או עד סכום מחצית הקצבה, לפי הגבוה מבניהם.
  5. בתיקי הוצאה לפועל שבהם נערכה חקירת יכולת לחייב או שנקבע לו צו תשלומים על בסיס בקשה ממוסמכת כנדרש, יהיה לזוכה קשה מאוד לקבל החלטה לעיקול חשבון בנק של החייב. למעשה, בתיק כזה שבו צו התשלומים משולם כסדרו, יש לחייב רמה גבוהה של וודאות שחשבון הבנק שלו לא יעוקל.
  6. צו עיקול חשבון בנק של חייב יכול לעקל גם חשבון בנק משותף של החייב ובן/בת זוגו. באופן זה עלול להיגרם לחץ ונזק לתא המשפחתי כולו.  בכדי למנוע זאת מומלץ לחייב לנהל חשבון בנק אישי בנפרד מאחרים ובכך למנוע ולכל הפחות להקטין נזק במקרה שהוטל עיקול על חשבון הבנק.
  7. מעת שמתקבלת בבנק הודעת ההוצאה לפועל על עיקול חשבון, החשבון הרלוונטי “מוקפא” ולא ניתן לבצע בו כל פעולה שהיא. הבנק מעביר לתיק ההוצאה לפועל הודעה שנתפס כסף בחשבון כך שהכל גלוי וידוע. בנוסף, כספים שנכנסים לחשבון המעוקל בתקופה של עד שלושה חודשים ממועד הצו, נחשבים גם הם כמעוקלים וזאת עד לסכום המעוקל.  לכן, הסרת עיקול חשבון בנק נעשית באמצעות הוראה שמקבל הבנק מההוצאה לפועל באופן דומה להודעת העיקול. הרשות שאסרה היא הרשות שמתירה. 
  8. משרד עו”ד רום קובי מתמחה בהסרת עיקול חשבון בנק שהוטל בהוצאה לפועל, לרבות עיקול חשבון עו”ש, עיקול רכב, עיקול משכורת וכן בהסרת הגבלות שונות כמו הגבלת יציאה מהארץ. לאחר שנים רבות של ניסיון,  ניתן לומר שהסרת עיקול חשבון בנק יכול להיעשות באופן מהיר. לעיתים בתוך ימים. יתר על כן, במידה שהצו עדיין לא יצא, ישנה בהחלט אפשרות להקדים ולמנוע את העיקול מכל וכל.
  9. אפשרות נוספת להסרת עיקול חשבון בנק שחשוב מאוד לנסות ולמצות, היא לפנות אל הנושים שלכם או אל באי כוחם, כדי להגיע עמם להסדר של פריסת החובות. אומנם באופן זה יתכן שהם יזכו בתשלום מופחת אולם גם הם מכירים ביתרונות ההסדר.   במסגרת הסדר, הנושים עצמם יבטלו ויסירו את עיקול הבנק. במקרים רבים, הניסיון שלי מלמד כי עורך דין בעל ניסיון בתחום משפט ייחודי זה שמתמחה בהסדרי חובות, עשוי להביא לתוצאה שטובה לך בהרבה, במהירות וביעילות שלא הכרת.

           לפרטים נוספים וקבלת סיוע בנושא ביטול עיקולים, התקשר/י עכשיו בטלפון 052-2954400