צרו קשר

צרו קשר

הרמת מסך בהוצאה לפועל

האם ניתן לבצע "הרמת מסך" במסגרת תיק הוצאה לפועל? האם רשם הוצאה לפועל יכול לקבוע כי כספי חברה שאינה צד לתיק ההוצל"פ, הינם רכושו של החייב וניתן לעקלם?

בהחלטה שניתנה לאחרונה במסגרת תיק הוצל"פ 0141634995 (יכונה: "תיק ההוצל"פ") נפסק, באופן מפתיע לטעמי, כי הרמת מסך בהחלט אפשרית. נקבע כי הרמת המסך תותר בכדי להביא לתוצאה צודקת של פירעון חובו של החייב ומניעת השתמטותו מתשלום החוב באמצעות חברה בע"מ שהיא צד חיצוני לתיק ההוצל"פ. המיוחד בהחלטה הנ"ל נעוץ בעובדה שהחייב שם לא היה בעל מניות בחברה בע”מ.

"הרמת מסך" היא בעצם החלטה שיפוטית שמשמעותה, ביטול ההפרדה המשפטית שבין החברה בע"מ שהיא יישות משפטית עצמאית לבין בעלי המניות. הרמת המסך נדרשת בכדי שניתן יהיה לייחס לבעל המניות חובות של החברה וההפך: לייחס לחברה חובות של בעל המניות.

על-פי ההחלטה שבתיק ההוצל"פ, רשם ההוצל"פ פסק שסכום כסף שנתפס אצל חברה בע"מ, שייך לחייב וניתן לעקל את הכסף על חשבון חובו של החייב בתיק ההוצל"פ. לצורך החלטה זו, ציין רשם ההוצל"פ כי הוא ער לטענת צדדי ג' כי הלכות הרמת מסך בין חברות בע"מ לבין הבעלים שלהן, אינן רלוונטיות לענייננו, היות החייב אינו בעל מניות או מנהל בחברה בע"מ שבה נתפס הכסף שעוקל שם. אולם, רשם ההוצל"פ החליט למרות זאת לאפשר את השארת העיקול אצל החברה בע"מ היות והגיע למסקנה שהחברה בע"מ והחייב הם בעצם ישות כלכלית-עסקית אחת. לפיכך, רשם ההוצל"פ מצא לנכון, בנסיבות העניין, להרחיב את הלכות "הרמת מסך" גם למקרה בו החייב אינו בעל מניות או מנהל אצל חברה בע"מ. הדבר נחוץ בכדי למנוע מהחייב להשתמט מתשלום חובותיו באמצעות שיתוף פעולה עם חברה בע"מ שאיננה צד לתיק ההוצל"פ.

המסר העולה מהחלטת רשם ההוצל"פ בתיק ההוצל"פ הוא שהתכלית קודמת לפרוצדורה. שמערכת ההוצאה לפועל לא תאפשר לחייבים להתחמק מלפרוע את חובם הפסוק באמצעות להטוטים משפטיים. מערכת ההוצאה לפועל לא תאפשר לחייב להבריח כספים באמצעות הסתתרות מאחורי מסך ההתאגדות.

עם זאת, חשוב לציין שלמרות שמדובר בהחלטה חדשה שניתנה רק לאחרונה, קיימת כיום מגמה לצמצם את סמכויות רשמי ההוצאה לפועל.

עיקרי המגמה הינם ליצור חייץ בין החלטות משפטיות שיהיו בסמכויות בתי משפט בלבד, לבין החלטות רשמי הוצאה לפועל אשר סמכותם תוגדר להחלטות מנהלתיות בעיקרן. המצדדים ברפורמה זו, טוענים שבאופן זה תושג אחידות בהחלטות שבין רשמי הוצאה לפועל ואחידות בין לשכות שונות של הוצאה לפועל. אחידות שתוביל לוודאות שכה חשובה. כך תצומצם השונות הרבה בהחלטות שבין רשמים שונים, הקיימת כיום.

בכל מקרה, אין ספק שמערכת ההוצאה לפועל עושה לאחרונה מאמצים אמיתיים להגביר את הגבייה, להגביל את דרכו של החייב ולצמצם את צעדיו. הכל בכדי להביאו לידי רצון לפרוע את חובו.

לפיכך, היום יותר מתמיד, חשוב כי חייב יקבל ייעוץ משפטי מקצועי מבעוד מועד, ואם ניתן בפנייה אל עורך דין הוצאה לפועל. במקרים רבים, פעולות שנעשות בזמן ובנחת, מונעות הצורך ב"כיבוי שרפות" הנעשה תמיד בלחץ, בעמדה נחותה ותוצאותיו עלולות לאכזב. תשאלו את החייב שניסה לחסוך כמה שקלים בייעוץ מקצועי והיום מוציא אלפי שקלים על ליווי משפטי, בכדי לנסות לצמצם את נזקיו ולבטל סנקציות שונות והגבלות שהוטלו עליו.

• כל האמור לעיל הינו כללי בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. בכל מקרה יש לקבל ייעוץ משפטי פרטני