צרו קשר

צרו קשר

התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

פָתחו נגדך תיק בהוצאה לפועל לגביית שיק? ביטלת שיק שמסרת למישהו כיוון שלא קיבלת תמורה והוא פנה להוצאה לפועל? מה עליך לעשות במקרה בו פתחו נגדך בהליך בהוצאה לפועל לגביית שיק שלטענתך אינך צריך לשלם? מסתבר שצריך להיות מומחה גם בפרוצדורה המשפטית וגם בתחום ההוצאה לפועל והשטרות, בכדי לצאת מהסבך.

חשיבות מילוי נכון של בקשה לביצוע שטר
גביית שיק בהוצאה לפועל מתחילה בהגשת בקשה לביצוע שטר. הבקשה היא למעשה טופס שיש חובה למלא אותו. הזוכה מפרט על גבי הטופס את פרטיו, את פרטי עורך דינו ככל שמיוצג על ידי עורך דין ואת פרטי השיק או השקים אותם מבקש לגבות בהוצאה לפועל. בנוסף, על הזוכה לפרט את העובדות שבגללן פונה להוצאה לפועל. כאן על הזוכה לפרט, למשל, כי הוא מחזיק בשקים של החייב. לציין האם השקים הופקדו בבנק ולא כובדו. אם קיבל סכום מסוים על חשבון החוב עליו לציין זאת בטופס. כמו-כן, אם פנה לזוכה או שלח לו מכתב התראה וכדומה, עליו לציין זאת בטופס. את הפרטים הנ”ל יש למלא במקומות המיועדים להם על גבי הטופס ולא לזלזל ולא לדלג עליהם. מילוי לא נכון ו/או לא מדויק, כמו גם הותרת השורות ריקות ללא התייחסות, עלולים להביא עד כדי מחיקת התביעה על הסף.

חשוב להבין, בפסיקה נקבע כי טופס הבקשה, במקרה שבו החייב מגיש התנגדות לביצוע השטר בהוצאה לפועל, מהווה למעשה את כתב תביעה. מכאן, שאם טופס הבקשה איננו מלא ומפורט כנדרש וחסר בו פרט מהותי, רואים זאת כאילו הזוכה הגיש תביעה שחסרים בה פרטים. כמו שאי אפשר לזכות בתביעה כספית על-פי כתב תביעה החסר פירוט מדוע הנתבע חייב כסף לתובע, כך גם בטופס הבקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל. על הזוכה חלה החובה לוודא שמילא את פרטי עילת התביעה בכדי למנוע מצב בו מוגשת התנגדות ועקב חוסר בפרטים מהותיים בבקשה לביצוע שטר, המהווה את כתב התביעה, התביעה מסולקת על הסף. בהחלט לא נעים.

מנגד, רואים את ההתנגדות שמגיש החייב, כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר, לעניין הדיון בבית המשפט.

זמן הגשת הבקשה
את בקשת ההתנגדות על החייב להגיש לא יאוחר מ-21 יום ממועד שבו קיבל את האזהרה. מועד הימים הינו חשוב ביותר. איחור בהגשת בקשת התנגדות עלול להביא לדחיית ההתנגדות ולהליכי הוצאה לפועל לגביית השטר. בכדי למנוע זאת חשוב להקפיד להגיש את בקשת התנגדות השטר במועד. משהוגשה בקשת התנגדות לביצוע שטר במועד, רשם ההוצל”פ יעכב את הליכי ההוצאה לפועל ויעביר את העניין לבית המשפט.

התנגדות לביצוע שטר יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה הבקשה לביצוע שטר. יש לכלול בה את כל הטענות הרלוונטיות. כך, למשל, אם החייב טוען שהסמכות המקומית נתונה לבית משפט שלום במחוז אחר, עליו להעלות את טענת חוסר הסמכות כבר בכתב ההתנגדות. טענה זו תתברר בפתח הדיון וככל שבית המשפט ימצא אותה מוצדקת יעביר את התיק לבית המשפט המוסמך.

אם בכל זאת הבקשה מוגשת באיחור, יש לצרף לה בקשה להארכת מועד. בגוף הבקשה חשוב לנמק היטב מדוע הבקשה מוגשת באיחור ולפרט את סיכויי הצלחת ההתנגדות ככל שהבקשה להארכת מועד תתקבל. בדרך כלל, במקרה ובית המשפט קובע שיש הצדקה לאיחור, יאפשר לקיים את הדיון בהתנגדות עצמה, בכפוף להטלת הוצאות על החייב שאיחר בהגשת ההתנגדות. בית המשפט רשאי לקבל בקשה להארכת מועד מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

חשוב שהחייב יקפיד על הצגת גרסה ברורה ועקבית בתצהיר שמצרף לבקשת ההתנגדות. זו למעשה הפעם הראשונה בא מעלה את גרסתו בהליך המשפטי ולא כדאי לפספס מידע חשוב או לא לדייק בפרטים. על בסיס האמור בכתב ההתנגדות ובתצהיר המצורף יחליט בית המשפט האם לקבל את ההתנגדות רק על בסיס מה שכתוב בה, או לזמן את הצדדים לדיון בבקשת ההתנגדות. בדיון כזה, זכאי הזוכה לחקור את החייב על תצהירו בכדי לנסות ולערער את גרסתו, את אמינותו ולהראות כי אין הצדקה להתנגדות. ככל שבית המשפט קובע שאין לפסול על הסף את גרסת החייב, אזי יעביר את הדיון בתיק להליך משפטי רגיל. כלומר, הזוכה בהוצל”פ הוא התובע והחייב הוא הנתבע. כל עוד מתנהל התיק בבית המשפט, הכלל הוא שלא יינקטו הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב. לאחר מתן פסק הדין בתיק ביהמ”ש ולפי התוצאה שם, יופעלו מחדש הליכי ההוצל”פ לגביית החוב שנפסק או שתיק ההוצל”פ ייסגר.

לסיכום – עבור חייב נגדו נפתח תיק הוצל”פ לגביית שיק שלטענתו איננו חייב, הגשת התנגדות לביצוע שטר הינה הפעולה ההכרחית והאפשרות המעשית היחידה להתמודד עם דרישת הזוכה לגבות את סכום השיק. על חייב המבקש להגיש התנגדות לדעת כי התנגדות לשטר הינה מסמך משפטי ואיננה “מכתב” או “פתק”. זהו למעשה כתב ההגנה שלך החייב והאמצעי המשפטי היחידי לעצירת הליכי ההוצאה לפועל, שכן דחיית ההתנגדות משמעותה הפעלת הליכי הוצאה לפועל לגביית החוב. לכן, מייד עם קבלת אזהרה מההוצאה לפועל על פתיחת תיק הוצל”פ לגביית שיק, חשוב להזדרז לפנות לעו”ד הבקי בהוצאה לפועל, קבל ייעוץ משפטי מקצועי, העשוי לחסוך לך כסף רב ולאפשר לך לעמוד על זכותך להליך משפטי.