צרו קשר

צרו קשר

מהי טענת פרעתי בתהליך ההוצאה לפועל?

טענת "פרעתי" הנה טענה משפטית בה יכול החייב בהוצאה לפועל לטעון כי פרע ושילם את חובו בתיק ההוצאה לפועל וכן שהוא מילא אחר פסק הדין הניתן נגדו או שאין עליו עוד חובה לשלם את החוב. כאשר החייב מעוניין לטעון את טענת "פרעתי" עליו לדעת כי הוא זה שחייב לשכנע את רשם ההוצאה לפועל בצדקתו. עליו להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל וזה ידון בה ויקבע האם ובאיזו מידה החייב יצטרך למלא אחר פסק הדין.

הליכי טענת "פרעתי"
הבסיס המשפטי לטענת "פרעתי" במסגרת הליכי ההוצאה לפועל מצוי בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל הקובע שחייב המבקש לטעון כי שילם זה מכבר את חובו וכי הנו פטור מתשלום החוב או לפחות מחלקו, עליו מוטל נטל ההוכחה. על החייב להגיש טענת "פרעתי" בכתב ולצרף תצהיר המגבה את העובדות המצוינות בה.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט ולהכריע בבקשה על סמך התגובות והתצהירים. במקרה שרשם ההוצאה לפועל החליט לעכב את פסק הדין אזי הוא יורה על הפקדת הערובה להבטחת קיום פסק הדין בנושא. חשוב לדעת כי אם רשם ההוצאה לפועל יחליט לדחות את טענת "פרעתי" הוא יטיל על החייב לשאת בהוצאות ההליך.

מתי אפשר לטעון "פרעתי"? 
החוב נפרע לאחר פסק הדין כלומר החייב שילם לזוכה את חובו.
נוצר חוב של הזוכה כלפי החייב וזאת לאחר פסק הדין הניתן בנושא.
נחתם הסכם חדש בין החייב לזוכה, לפיו החייב לא צריך לשלם לזוכה את הסכום או את חלקו.
מתי ניתן להציג את הטענה?
למעשה, טענת "פרעתי" מבררת את התשלומים שלאחר מתן פסק הדין. לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, היות שניתן להגיש את הטענה לאורך כל הליכי ההוצאה לפועל, הרי שאם כנגד החייב עומד פסק דין המחייב אותו לשאת בתשלומים מסוימים, עדיין לא חסומה בפניו הדרך להציג את הטענה.

עם זאת, טענת "פרעתי" הנה טענה שיש לשקול את הגשתה בכובד ראש ומתוך מחשבה כיוון שהיא כוללת הוצאות היכולות להגיע לסכום משמעותי. במסגרת חובת ההוכחה על החייב להציג מסמכים חשבונאיים, תדפיסי חשבון בנק, הוכחות על העברת כספים וכן עדויות וראיות מתאימות ורלוונטיות לתיק.

סדרי הדין של הטענה
טענת פרעתי היא הליך משפטי יעיל אשר במסגרתו בית המשפט נותן דעתו בנוגע לסוגיה המשפטית ורשם ההוצאה לפועל רשאי לבקש במהלך הדיון את המסמכים הרלוונטיים. בנוסף, מוסמך רשם ההוצאה לפועל להורות על זימונים חדשים של עדים הקשורים להליך המשפטי. שני הצדדים יכולים לבקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא ולחשוף מסמכים שונים וכן לזמן עדים נוספים.

לסיכום, "פרעתי" הנה טענה שניתן להעלותה בכל שלב במהלך הדיון על תיק ההוצאה לפועל, ובגלל שחובת ההוכחה כאן היא על החייב, ברור שמדובר בהליך משפטי מיוחד במינו. מומלץ לפני שמגישים בקשה כזאת בהוצאה לפועל,להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום ההוצאה לפועל אשר יוכל להנחות אתכם ולהדריך ולייצג אתכם בהליך חשוב זה בכדי למנוע מצב שחלילה עקב אי הגשת בקשה באופן ראוי ונכון תחויבו בהוצאות ותיגרם לכם עגמת נפש.