צרו קשר

צרו קשר

מה קורה לתשלומי מזונות בהליך איחוד תיקים

כאשר אדם נקלע לחובות רבים, כלומר, בעלי החוב אינם אדם או חברה אחת, אלא מספר רב של נושים, מצבו הינו כמעט בלתי אפשרי. בעלי החוב מגישים את תביעותיהם נגדו בלשכות שונות של הוצאה לפועל, החייב צריך להתמודד עם כל אחד מהם בנפרד, ולרוב – דבר זה אינו בר מימוש, בעיקר כאשר מדובר באדם, שמצבו הכלכלי קשה במיוחד.

המטרה הראשונה של גוף ההוצאה לפועל היא לגבות את החובות מן החייב ולהעבירם לידי הנושים. כדי להימנע ממצב, שבו לא יהיה ניתן לגבות את החובות כלל, עומדת בפני החייב האפשרות, לבקש איחוד תיקים. לחייב זה עשוי להיות שינוי ממשי לטובה של מצבו המשפטי, עבור הזוכה, לעיתים מדובר ברע במיעוטו, היות שכל סכום שייגבה בתיק האיחוד, יחולק בין הנושים השונים בתיקים הפרטניים. כדאי לדעת, שאם אחד מתיקי החייב או יותר אינם כלולים, מאיזו שהיא סיבה, בהסדר זה של איחוד תיקים, הסכומים הנגבים מן החייב בתיק האיחוד לא יועברו לתיקים שמחוץ לאיחוד.

איחוד תיקים הוא צעד הפועל הן לטובת החייב והן לטובת הנושים:
מצד החייב, ככל שעומד בתנאי החוק ורשם ההוצל"פ מחליט לאחד את תיקיו, נפסק עבורו סכום כסף חודשי, שלדעת הרשם משקף את יכולתו הכלכלית. כך, מתאפשר לו לסלק את חובותיו בתהליך אטי, אך קבוע.

מבחינת הנושים, מובטח להם שהחוב, או לפחות חלק נכבד ממנו, אכן ייגבה ויועבר לידיהם.

דמי מזונות
נשאלת השאלה, מה קורה אם בין תיקי ההוצל"פ קיים גם תיק מזונות אישה ו/או מזונות ילדים שנקבע שעליו לשלם. כאן מדובר בהוצאה לפועל של פסק דין של בית משפט למשפחה אשר דן כבר ובחן את מצבו הכלכלי של החייב ופסק לו את גובה המזונות החודשיים. לכן, מבחינה מהותית כבר קיים צו תשלומים בתיק מזונות. חשוב לזכור שבית משפט למשפחה בוחן את צרכי האישה ו/או הקטינים ובאמצעות פסיקת המזונות מוודא שיוכלו להתקיים בכבוד. השאיפה היא לשמור את רמת החיים שאליה היו רגילים. כדאי לדעת, כי מרגע מתן הגט, הגרוש חייב במזונות ילדיו בלבד. לא במזונות גרושתו.

במקרה שהחייב אינו עומד בתשלום המזונות, אלה נצברים, ועשויים להגיע לסכומים משמעותיים.
על פי החוק, ישנן שתי דרכים לזוכה לגביית דמי מזונות מהחייב:

פנייה להוצאה לפועל: בדרך זו, נפתח כנגד החייב תיק מזונות. אם נגד חייב מסוים מתנהלים כבר כמה תיקי הוצל"פ אזי תיק זה יהיה מן הסתם תיק נוסף שיתנהל נגדו. מעניין לדעת שתיק הוצל"פ נהנה "מיחס מועדף" בחוק. הסנקציות שניתן להטיל על חייב מזונות בהוצל"פ כוללות גם מאסר בעוד שבתיקי הוצל"פ רגילים צו מאסר יתקבל כיום במשורה עם בכלל. המאסר יכול להיות ל-21 יום ברציפות בעוד שבתיק הוצל"פ רגיל ניתן לאסור חייב עד לשבעה ימים רצופים בלבד. בנוסף, ניתן לעקל את מלוא משכורתו של החייב וחוקי המגן שחלים על כלל החייבים בהוצל"פ אינם חלים עליו.
באמצעות הביטוח הלאומי. לביטוח הלאומי שני "כובעים" במקרה זה:

  • "הכובע" האחד – גביית חוב המזונות מן החייב
  • "הכובע" השני – תשלום דמי מוזנות לזוכה.

חשוב לדעת, כי תשלום דמי מזונות לזוכה במקרה של הביטוח הלאומי, אינו תלוי בהצלחת המוסד לגבות את החוב מהחייב. כלומר, הזוכה יכולה לפנות לביטוח הלאומי ולתבוע שם את מזונותיה בטענה שהחייב איננו משלם לה. במקרה כזה, ביטוח לאומי אשר משלם לה את מזונות החייב, קונה את הזכות לפעול לגביית החוב מהחייב ובכך להחזיר לעצמו את הכסף ששילם לזוכה. באמת, המל"ל מנהל לא מעט תיקי הוצל"פ כנגד חייבים גם אם ההליכים ממושכים ואף אם עורכים שנים. מסתבר שלמל"ל סבלנות ארוכה…
השאלה החשובה היא – מה קורה במקרה של איחוד תיקים?
גביית החובות באמצעות ההוצאה לפועל
בהליך איחוד התיקים, נפסק לחייב סכום לתשלום חובותיו המתאים ליכולותיו הכלכליות. אם ייכלל תיק המזונות בתוך תיק האיחוד, משמעות הדבר תהיה שהסכום שנגבה באיחוד התיקים, יחולק בין כלל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגד החייב, עלול הדבר למנוע מהזוכה בתיק המזונות לקבל את מלוא המזונות שקבע בית המשפט, דבר שיכביד במידה ניכרת על התלויים בחייב למחייתם. לפיכך קבע המחוקק, כי בשום מקרה לא ייכלל חוב מזונות באיחוד תיקים, שממנו נהנה החייב. כלומר, מוטל על החייב להמשיך לשלם את דמי המזונות שנפסקו על ידי בית המשפט, ללא קשר לחובותיו האחרים.

גביית החובות באמצעות הביטוח הלאומי
כאשר חוב המזונות נגבה באמצעות הביטוח הלאומי, מקבלי המזונות מוגנים, מאחר שהביטוח הלאומי משלם את המגיע להם מידי חודש בחודשו. באופן זה התלויים בחייב אינם נפגעים, ומתאפשרת להם רמת חיים סבירה.

יחד עם זאת, החשיבות הרבה המוקנית לתשלום דמי מזונות, הערך המוסף הגבוה שלו מבחינה מוסרית, ערכית וכלכלית הביא את המחוקק לפסוק, שגם כאשר הביטוח הלאומי הוא הגובה את חוב המזונות, לא יוכנס חוב זה לאיחוד תיקים. החייב יצטרך לשלמו במלואו לביטוח הלאומי.