צרו קשר

צרו קשר

פושטי רגל – איך להסדיר חובות בהוצאה לפועל?

במסגרת תהליך פשיטת רגל ישנה אופציה העומדת בפני החייב לנסות ולהגיע עם נושיו להסדר חובות, המכונה גם הסדר נושים. הסדר חובות הנעשה בתהליך פשיטת רגל מתבצע דרך הכונס הרשמי הכפוף להחלטת בית המשפט והוא יכול להתבצע לפני או אחרי מתן צו הכינוס. הגעה להסדר חובות עם הנושים תאפשר לחייב לצאת מחובותיו בצורה מהירה ולמנוע את התהליך הארוך והמגביל של פשיטת רגל תוך מחיקת חלק נכבד מהחובות.

מהו הסדר חובות?
חייב שפונה להליך של פשיטת רגל נמצא בדרך כלל במצב שעומדים מולו מספר נושים שכל אחד מהם מנסה בדרכו לגבות את החוב המגיע לו לרבות נקיטת הליכים משפטיים. נדירים המקרים שבהם כל הנושים מצליחים לקבל את חובם או אפילו חלק ממנו, בוודאי אם לחייב אין נכסים משמעותיים. כך שבעצם, לאחר שתהליך פשיטת הרגל יסתיים הם עשויים לגלות שהם קיבלו רק חלק קטן מהחוב אם בכלל, וגם זה לאחר תהליך ממושך. עובדה זו בעצם מהווה את העילה של הנושים להסכים להסדר החובות.

הסדר חובות הוא למעשה הצעה שמציג החייב לנושים להגיע להסדר שבמסגרתו החייב ישלם לנושים רק חלק מהסכום שהוא חייב להם, בדרך כלל כשליש מהחובות. בתמורה הנושים יוותרו על שארית החוב. בתהליך זה יש משום יתרון ברור לחייב שבמסגרת ההסדר הנושים יבואו לקראתו ויסכימו להפחתת החוב. מנגד, הנושים יוכלו לדעת בוודאות שלפחות חלק מהחוב יוחזר להם, מה שלא בהכרח יקרה אם הם יסרבו והחייב ימשיך בתהליך פשיטת הרגל.

איך מתבצע הסדר חובות?
החייב יכול להציע הסדר חובות לפני צו כינוס לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת רגל בתנאי שההצעה כוללת תשלום של לפחות 30% מהחובות ברי התביעה ולא כולל חובות בדין קדימה, כלומר חובות שהובטחו בשעבוד. ההצעה מוגשת לבית המשפט והוא בוחן אותה למול חוות הדעת של הכונס הרשמי ועמדת הנושים. בית המשפט רשאי לקבל את ההצעה בתנאי שהחייב הוכיח שאכן ביכולתו לפרוע 30% מהסכום אולם הוא אינו יכול לכפות את ההסכם על נושה שהחוב שלו לא היה נמחק על ידי מתן הפטר לחייב.

במידה וכבר ניתן צו כינוס הסדר החובות מתבצע בהתאם לסימן ג' בפקודת פשיטת הרגל. החייב מגיש את ההצעה לכונס הרשמי והוא שולח אותה לנושים השונים. לאחר מכן מתקיימת אסיפת נושים שבמהלכה יכול החייב לתקן את הצעתו. אם ההצעה התקבלה ברוב של נושים המחזיקים בלפחות 75% מהחוב, ובמקרים מיוחדים לפחות 50% מהחוב, ההצעה מתקבלת והיא מחייבת את כל הנושים למעט אלו שחובם לא היה נפטר בצו ההפטר. ההצעה חייבת לכלול כיסוי של החובות המוגדרים בדין קדימה.

הסדר חובות הוא דרך אידיאלית ומהירה בהרבה לסגירת חובות מאשר פשיטת רגל. עם זאת סביר ביותר שהנושים או חלק מהם יתנגדו להסדר או ינהלו מיקוח ארוך ומתיש. לכן החשיבות של בחירת עורך דין מנוסה להוצאה לפועל ופשיטת רגל היא גדולה ויש לה השפעה רבה על הסיכוי להצליח להגיע להסדר חובות.