צרו קשר

צרו קשר

פשיטת רגל מול חייב מוגבל באמצעים

אחת ההתלבטויות הגדולות שבפניהן ניצב חייב בעל חובות גדולים היא כיצד להתמודד עימם. בדרך כלל מול חייב כזה עומדים מספר נושים שכל אחד מהם מנסה בדרכו שלו לגבות את המגיע לו ולחייב לא נותר כמעט אוויר לנשימה. כדי למנוע מצב זה ולעזור לחייב שפעמים רבות נקלע לחובות שלא מרצונו קיימים מסלולים שעוזרים מצד אחד לחייב להתנהל מול הנושים בצורה מסודרת שתתחשב במצבו ומצד שני מאפשרת לזוכים לקבל את המגיע להם ככל הניתן. המסלולים העיקריים הם פשיטת רגל או איחוד תיקים בהוצאה לפועל. חייב שלא עומד בקריטריונים הרגילים לאיחוד תיקים יכול לבקש צו איחוד במסגרת חייב מוגבל באמצעים.

ההבדלים העיקריים בין חייב מוגבל לפשיטת רגל
איחוד תיקים במסגרת חייב מוגבל באמצעים הוא הליך המתבצע בהוצאה לפועל ובו עורכים לחייב חקירת יכולת כלכלית וקובעים לו בהתאם ליכולותיו סכום להחזר חודשי מסך החוב. במקביל מטילים עליו הגבלות מסוימות כמו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חשבון בנק, איסור על שימוש בכרטיסי חיוב ואיסור לייסד תאגיד. בנוסף פעמים רבות מטילים עיקולים על רכושו כמו עיקול משכורת וחשבון בנק במטרה לתפוס כסף לצורך כיסוי חובותיו.

פשיטת רגל לעומת זאת היא תהליך המתבצע בבית המשפט המחוזי תחת ניהולו של הכונס הרשמי. בכדי שבקשתו של החייב לפשיטת רגל תתקבל עליו להוכיח תום לב בכל הקשור לחובות אליהם נקלע ולדרך פעולתו כולל פירוט מהימן של כל נכסיו. לאחר שבקשתו התקבלה מכריזים על צו כינוס ועורכים בדיקה מקיפה של נכסיו ורכושו של החייב. מרגע שניתן צו כינוס כל תהליך גביית החובות נעשה באמצעות הכונס הרשמי. גם כאן מוטלות על החייב הגבלות בדומה לחייב מוגבל באמצעים וכן קובעים לחייב תשלום חודשי שעליו לשלם לקופת הכינוס. אלא שבניגוד לחייב מוגבל החוב בפשיטת רגל אינו נושא הפרשי הצמדה וריבית. השלב הבא הוא מימוש נכסיו של החייב או הגעה להסדר עם הנושים. סיום התהליך הוא במתן הפטר לחייב הפוטר אותו מכל חובותיו.

היתרונות והחסרונות בכל הליך
ישנן נקודות משותפות בין פושט רגל לחייב מוגבל באמצעים כמו ההגבלות המוטלות עליהם, תשלום חודשי הנקבע להם ואיסור העדפת נושים. עם זאת לכל אחד מהמסלולים קיימים יתרונות וחסרונות מובהקים. ללא ספק היתרון הגדול בפשיטת רגל הוא קבלת הפטר לאחר כארבע שנים ואפילו פחות מכך אם בית המשפט מחליט שאין תועלת לנושים בהמשך התהליך. ההפטר מאפשר לחייב להתחיל דף חדש בחייו הנקי מחובות. פריבילגיה זו אינה ניתנת לחייב מוגבל באמצעים וחובו נמחק רק אם הוא כיסה אותו או הגיע להסדר כלשהו מול הנושים. מצד שני חייב מוגבל אינו חשוף מול הנושים ומול הממסד המשפטי באותה רמה שפושט רגל נחשף. בנוסף כינוס נכסיו ומימושם מותיר אותו לעתים קרובות חסר כל.

אנשים רבים נרתעים מפשיטת רגל בשל הבושה המתלווה לכך, אולם צריך להבין שאם האופציה השנייה היא להישאר לנצח עם החוב עדיף להתמודד עם הבושה והיא גם אינה מחויבת המציאות. אנשים רבים נקלעים לחובות בתום לב ובדיוק עבורם הוקם המסלולים של פשיטת רגל ואיחוד תיקים.